Moje certifikáty a vzdelávanie

Certifikáty

Študentská vedecká konferencia – Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia

Jesseniova Lekárska fakulta v Martine a UK v Bratislave

Potvrdenie účasti – Možnosť samostatnej praxe pôrodných asistentiek

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Certifikát – Ako viesť predpôrodný kurz

UNIPA – Únia pôrodných asistentiek v Česku

Osvedčenie – Inštruktor plávania tehotných

Vzdelávací kurz pre plavčíkov

Osvedčenie – Sprievodkyňa zdravým tehotenstvom a pôrodom

Kurz Anny Kohoutovej a UNIPA

Certifikát – Baby masáž a tehotenská masáž
Základy metamorfnej techniky

Absolvovanie kurzu teoretickej a praktickej časti MT

Rebozo – Jemná péče o ženu

Absolvovanie kurzu pre pôrodné asistentky a duly

Potvrdenie účasti odborného semináru IPASK a SKSaPA

Som vďačnou mamou 3 detí, manželkou, partnerkou a vnímavou dušou. Ako vyštudovaná pôrodná asistentka sprevádzam ženy a páry na ceste tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím a následne aj materstvom a rodičovstvom. Odovzdávam svoje skúsenosti a vedomosti v oblasti zdravého tehotenstva a prirodzených pôrodov.

Eva Sokirková

Pôrodná asistentka a sprievodkyňa za láskavým materstvom